เออีไอ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุ

ACADEMY OF EYE IMAGNE AND INTERVENTION
Profession Advance Priority

เป็นคลินิกที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ และ รักษาโรคตา โดยเฉพาะ ต้อกระจก โรคของจอรับภาพ ต้อหิน และภาพประสาทจักษุ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยทางด้านการวิเคราะห์ภาพ การประมวลภาพ ถ่ายภาพ 3 มิติ ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล ทำให้การวินิจฉัยโรค และการติดตามผลการรักษาแม่นยำ ให้การรักษาโดย จักษุแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง และ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ

เออีไอ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุ
เออีไอ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุ
เออีไอ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุ
เออีไอ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุ

เทคโนโลยีเพื่อการตรวจรักษาที่ครบครัน

คลินิกรักษาโรคตาและจักษุ เออีไอ (AEI) ให้บริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัยทางด้านการวิเคราะห์ภาพ ประมวลภาพถ่าย 3 มิติ เครื่องมือแพทย์ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ ความแม่นยำ

 • เครื่องวัดสายตาระบบอัตโนมัติ
  Auto Refractometer
 • การตรวจวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ
  Humphrey Field Analyzer
 • เครื่องตรวจวินิจฉัยตาส่วนหน้าและส่วนหลัง
  Slit lamp biomicroscope
 • เครื่องรักษาโรคจอประสาทตา
  Multicolor Scan Laser Photocoagulator
 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา
  2D/3D Non mydriatic Retina Camera/Analysis System
 • เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง
  Phacoemulsification machine

ติดต่อนัดแพทย์/สอบถามข้อมูลบริการ โทร. 02-668-3330-1, 099-282-8964